Katovny a mučírny

Vlastimil Vondruška, Justin Svoboda

%
Audiokniha Katovny a mučírny - Justin Svoboda, Vlastimil Vondruška

MP3 ke stažení

199 Kč 179 KčCena vč. DPH

CD MP3

199 Kč 179 KčCena vč. DPH

Žánr Historie

Středověké praktiky mučení, pranýřování a řemesla katovského. 
 
Základní mučení se dělilo do dvou kategorií – první byla ta mučení, která mohla člověka nenávratně zmrzačit; druhá působila pouze silnou bolest, ale nemohla člověku vážně ublížit.
 
Kolik si proslulý kat Jan Mydlář naúčtoval za popravu 27 českých pánů? Jak probíhala poprava mečem či oběšením? Co směl mít odsouzenec v den smrti na sobě? Jak se pranýřováním trestaly menší přestupky a jaké byly nejběžnější způsoby mučení a mučící nástroje? Dnes nám může připadat zacházení se zločinci zbytečně kruté, bolestivé a nelidské, ale ve skutečnosti bylo přesně takové, jako sama doba. Kati, jejich biřici, ani městská rada s rychtářem nebyli sadisté, užívali pouze takové prostředky, které byly v jejich době dostupné a účelné. Tortura byla ve středověku a raném novověku běžnou součástí vyšetřování u světských a církevních soudů, kdy byla považována za legitimní způsob, jak dosáhnout přiznání obviněného. Kromě běžných způsobů mučení se někdy užívaly i zvláštní postupy, které znásobovaly utrpení. Ačkoliv se pravidla významně měnila, k mučení se mohlo přistoupit jen na základě významných důkazů, ovšem pak byly možnosti kata prakticky neomezené – zároveň však musel dbát na to, aby mučený nezemřel nebo aby pod tíhou útrap nezešílel či nespáchal sebevraždu.
DOBOVÉ ILUSTRACE 


Autor Vlastimil Vondruška
Interpret Justin Svoboda
Vydavatel Tympanum
Celková délka 02:15:00
Vydáno 2023